phone tel. 59 7228466
mail apromnet[at]apromnet[dot]pl

Wdrażanie systemów informatycznych

wdrazaniePoprawne wdrożenie systemu informatycznego jest jedną z kluczowych czynności w celu uzyskania optymalnych efektów jego eksploatacji. Sama architektura systemu informatycznego jest ważna, ale równie istotne jest prawidłowe jego wdrożenie – to na tym etapie często pojawiają się problemy mające wpływ na efektywność działania systemu, co z kolei przekłada się na większe koszty związane z jego użytkowaniem.

Jak wdraża się systemy informatyczne?
Wdrożenie systemu informatycznego jest jednym z etapów cyklu życia systemu, który jest etapem końcowym – wprowadzeniem systemu do użytku. Wdrożenie polega na przygotowaniu odpowiedniej dokumentacji programu, dokumentacji dla użytkowników oraz dla administratora systemu, na przygotowaniu właściwej infrastruktury technicznej, przyszykowaniu systemu do eksploatacji, jego przetestowaniu oraz końcowym wdrożeniu całości.

Przy wdrożeniach stosuje się różne techniki. Gdy firma już teraz korzysta z innego systemu informatycznego i zamierza z niego zrezygnować, konieczne jest jednoczesne zachowanie ciągłości działania procesów, a także zmniejszenie ryzyka „przesiadki” na nowy system.

Strategie wdrażania systemów informatycznych
Wyróżniamy zasadniczo trzy różne strategie wdrożeniowe. Są to:

  • całościowa – to wdrożenie, które niesie ze sobą największe ryzyko, ponieważ polega na całkowitym zastąpieniu starego systemu nowym, bez stopniowej rezygnacji z niego. Zagrożeniem jest głównie problem związany z przyzwyczajeniem się do obsługi nowego systemu, brak możliwości powrotu do starego systemu. Atutem są z kolei niskie koszty wdrożenia, dlatego to najbardziej wygodne rozwiązanie, ale tylko pod warunkiem, że wdrożenie będzie przeprowadzone poprawnie
  • częściowa – to wdrożenie o niższym stopniu zagrożenia, ale generujące już wyższe koszty. Jest popularne zwłaszcza w przypadku dużych systemów informatycznych. Wdrożenie polega na prowadzeniu prac oddzielnie dla każdej poszczególnej części, zastępując starsze nowymi
  • równoległa – najbardziej czasochłonne, kosztowne, ale też najbezpieczniejsze rozwiązanie. Polega na jednoczesnym korzystaniu ze starego systemu i wdrażaniu nowego. To strategia mogąca jednak potencjalnie powodować konflikty, gdy część pracowników działa już na nowym systemie, podczas gdy inni pracują jeszcze na tym starszym

Odpowiednia procedura wdrożenia powinna być dopasowana indywidualnie do rodzaju systemu informatycznego w firmie, jego wielkości, stopnia ryzyka związanego z wdrożeniem. Najlepiej powierzyć prace ekspertom, którzy mogą pomóc kompleksowo.