phone tel. 59 7228466
mail apromnet[at]apromnet[dot]pl

Kompleksowe usługi informatyczne

kompleksowe

Kompleksowe usługi informatyczne dla firm (outsourcing IT)
W ofercie mamy dwie formy współpracy: kompleksowa obsługa informatyczna firmy (outsourcing IT) oraz jednorazowe zlecenia. W ramach kompleksowej obsługi informatycznej na podstawie podpisanej umowy i ustalonego stałego abonamentu miesięcznego zapewniamy Państwu całościową opiekę nad infrastrukturą IT w firmie.

 

 

W ramach stałej umowy serwisowych możemy wykonywać następujące prace:
 • administracja sieci WLAN/LAN
 • administracja serwerami Windows, Linux, Unix
 • Help Desk - kompleksowa pomoc końcowemu użytkownikowi komputera
 • okresowy przegląd, kontrola i gruntowna konserwacja sprzętu komputerowego i urządzeń peryferyjnych, oprogramowania oraz sieci komputerowych
 • instalacja sprzętu i oprogramowania
 • profilaktyka antywirusowa
 • doradztwo przy inwestycjach informatycznych
 • opieka nad bezpieczeństwem danych
 • odzyskiwanie danych
 • zarządzanie kontami pocztowymi
 • archiwizacja i backup danych
 • aktualizacja oprogramowania
kompleksowe

Jakie korzyści płyną z wykorzystania outsourcingu ?

 • redukcja kosztów/ optymalizacja kosztów obsługi
 • nieponoszenie ryzyka kosztów pozyskania pracowników oraz ich szkolenia
 • dostęp do najnowszych technologii
 • zwiększona wydajność i jakość prac
 • podniesienie bezpieczeństwa organizacji
 • wyższa elastyczność
 • koncentracja na podstawowych celach działalności
 • optymalizacja parametrów i związanych z nimi kosztów zewnętrznych (korzystne warunki współpracy z dostawcami i producentami sprzętu i oprogramowania)

Miesięczny koszt opieki nad jednym stanowiskiem komputerowym zwykle waha się od 60 zł do 110 zł netto. Jednak każdorazowo wysokość miesięcznego abonamentu jest ustalana indywidualnie adekwatnie do ilości stanowisk komputerowych oraz potrzeb danej firmy.

Koszt świadczonych usług zamawianych incydentalnie to od 100 do 190 PLN netto za godzinę pracy serwisanta. Czas pracy rozliczany jest za pierwszą godzinę w całości i za każde rozpoczęte pół godziny połowa stawki. Koszt uzależniony jest od rodzaju wykonywanej usługi.